Aktualności

2008-02-06

W zakładce Pytania do IPNFA pojawiają się informacje dotyczące certyfikatów i dokumentów, które powinni otrzymać Uczestnicy po zakończeniu kursu.

2008-02-04

W związku z licznymi zapytaniami o członkostwo IPNFA Poland zapraszam do zapozanania się ze szczegółami procedury przyjęcia do Stowarzyszenia w zakładce Pytania do IPNFA. Osoby zainteresowane członkostwem powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wersja .pdf lub wersja .doc do Sekretarza Stowarzyszenia drogą mailową kasiam@fizjoterapia.pl lub na adres Stowarzyszenia.

2008-02-02

Do Członków Stowarzyszenia wysłany został plan IV Zjazdu IPNFA Poland, 15-16.03.2008 w Krakowie. Do Do liderów poszczególnych grup roboczych (SM, udar mózgu, uraz czaszkowo- mózgowy, CP) został wysłany formularz (tutaj pobierz) do wypełnienia obrazów klinicznych i zaproponowanych możliwości terapeutycznych. Uzupełnione arkusze będą tematem dyskusji w czasie pierwszego dnia spotkania.