IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie IPNFA Poland czuwa nad zapewnieniem warunków zgodnych z wymogami IPNFA w kwestii organizacji kursów i szkoleń z zakresu terapii funkcjonalnej PNF.

Nasze wytyczne dotyczące organizacji w odniesieniu do reguł IPNFA stanowią podstawę dla organizatorów szkoleń. Wytyczne są umożliwiają kursantom szkolenie w komfortowych warunkach odpowiadającym międzynarodowym standardom nauki koncepcji PNF.

Komisja Edukacji IPNFA publikuje i zgodnie z postępem naukowym aktualizuje cele szkoleniowe na każdym stopniu zaawansowania terapeutycznego metody PNF, aby każdy z uczestników szkolenia niezależnie od miejsca na świecie otrzymał tą samą wiedzę.

 • Sala minimum 80 m2
 • Jeden stół terapeutyczny na 2 uczestników
 • Jeden materac terapeutyczny na 2 uczestników
 • Poręcze do nauki chodu
 • Model kręgosłupa Szkielet
 • Rzutnik multimedialny
 • Krzesła i taborety
 • Dostęp do schodów
 • Pacjenci z różnymi jednostkami chorobowymi
 • Minimum 2 prezentacje przeprowadzone przez Instruktora
 • Na drugiej części jeden pacjent na 2 kursantów

 

Ponadto: ilość kursantów jest ograniczona:

 • 16 kursantów na 1 Instruktora
 • 20 kursantów na 1 Instruktora + Asystent 26 kursantów na 2 Instruktorów

Kurs podstawowy PNF składa się z dwóch części po pięć dni nazywane jako PNF 1 i PNF 2. Każda część zawiera 37,5 godziny szkoleniowe. Kurs podstawowy zawiera przynajmniej cztery godziny pracy kursantów z pacjentem i przynajmniej cztery godziny demonstracji pracy z pacjentem prowadzonej przez instruktora (instruktorów). W 1993 zostało zdecydowane iż czas przydzielony do każdej części pozostawiony jest do uznania każdego instruktora, tak długo jak zostanie zrealizowana cała wymagana treść w wymaganym czasie kursu. Pomiędzy końcem PNF 1 i rozpoczęciem PNF 2 nie powinno upłynąć więcej niż 2 lata.

Przegląd treści

 1. Wprowadzenie do koncepcji PNF
 2. Neuroanatomia i neurofizjologia
 3. Zasady główne i główne procedury PNF
 4. Techniki PNF
 5. Wzorce PNF głowy, tułowia i kończyn
 6. Torowanie na materacu i inne aktywności funkcjonalne
 7. Torowanie chodu i aktywności związanych z chodem
 8. Torowanie oddychania
 9. Badanie pacjenta, procedury testujące i terapia pacjenta oparta o filozofię i terminologię ICF (demonstracja instruktora(-ów) i praca kursantów pod nadzorem instruktora)

Tutaj znajdziesz pełny opis celów kursu PNF 1+2

Kurs składa się 37 godzin (60 minutowych) pracy instruktora zawierając 3 godziny demonstracji pacjenta prowadzonej przez instruktora(-ów) oraz 4 godziny pracy kursantów z pacjentem pod nadzorem instruktora. Treść kursu na tym poziomie skupia się na rozwiązywaniu problemów przez nauczanie oparte o określone zadania (task oriented teaching methods).

Kursanci uczą się analizować informacje zdobyte przez własne badanie oparte na klasyfikacji ICF/ICIDH. Ta analiza umożliwi odpowiednie postępowanie kliniczne i pozwoli na stworzenie specyficznego planu terapii PNF.

Po ukończeniu kursu PNF 3 kursant będzie umiał podjąć prawidłowe decyzje z repertuaru PNF w celu przeprowadzenia i kontynuowania odpowiedniej terapii. Rozwiązywanie problemów będzie oparte o ograniczenia na poziomie aktywności jak również o przyczyny zaburzeń. Testy, testy kontrolne i użycie filozofii PNF zostanie wkomponowane w terapię.

Uczestnicy kursu będą musieli udowodnić swoje umiejętności w czasie testu pisemnego i egzaminu praktycznego.

Tutaj znajdziesz pełny opis celów kursu PNF 3

Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik powinien otrzymać Certyfikat ukończenia kursu zawierający:
 1. Imię i Nazwisko Uczestnika,
 2. Dane pozwalające go zweryfikować,
 3. Poziom kursu: BASIC (podstawowy), ADVANCED (rozwijający), CLINIC-LEVEL 4 (kliniczny),..
 4. Data kursu,
 5. Miejsce kursu,
 6. Ilość godzin,
 7. Imię i Nazwisko Instruktora,
 8. Stopień Instruktora (BASIC, ADVANCED, SENIOR),
 9. Nalepka IPNFA (posługują się nimi tylko INSTRUKTORZY) potwierdzającą ważność dokumentu, BEZ NALEPKI DOKUMENT NIE JEST WAŻNY,
 10. Podpis Instruktora,
 11. Informacje o organizatorze, jeśli to konieczne z dokładnymi danymi adresowymi.
 12. Certyfikat powinien być wydany w języku Polskim i Angielskim,
 13. Dodatkowo po kursie rozwijającym Uczestnik powinien otrzymać pisemną ocenę wystawioną przez Instruktora. Ta ocena jest NIEZBĘDNA do dalszej edukacji w metodzie.
 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości napisz do nas: biuro(at)ipnfa.pl