IPNFA Poland

International PNF Association Poland

zdjęcie pochodzi z materiałów Komisji Edukacji IPNFA www.ipnfa.org