Menu Zamknij

IPNFA Poland

Nasze stowarzyszenie IPNFA Poland jest członkiem INTERNATIONAL PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION ASSOCIATION /IPNFA/. Prowadzimy działalność naukowo – edukacyjną na rzecz metody PNF w Polsce. Naszymi celami są przede wszystkim:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji PNF.
2. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów korzystających z metody PNF w swojej pracy z pacjentem.

Na zdjęciu członkowie IPNFA Poland w czasie II Konferencji PNF w Polsce w 2015 r. (od lewej): Tomasz Mraz, Jakub Marciński, Agnieszka Stępień, Tomasz, Maicki, Joanna Tokarska, Monika Piwnicka, Katarzyna Fountoukidis, Maciej Krawczyk, Grzegorz Gałuszka

Wśród członków IPNFA Poland mamy niemal wszystkich polskich instruktorów metody PNF 

Organizujemy kongresy, zjazdy oraz spotkania naukowe i dydaktyczne. Stanowimy organ czuwający nad kursami PNF, by były organizowane i prowadzone zgodnie z wymogami IPNFA. Promujemy koncepcję PNF wśród studentów i absolwentów nauk medycznych i fizjoterapii, w szczególności poprzez organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla wyróżniających się prac z zakresu terapii funkcjonalnej PNF.

Na zdjęciu członkowie IPNFA Poland w czasie III Konferencji PNF w Polsce w 2017 r. (od lewej): Anna Rivière, Grzegorz Gałuszka, Monika Piwnicka, Agnieszka Stępień, Katarzyna Fountoukidis, Jakub Marciński, Joanna Tokarska, Damian Kapturski