IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Zostań członkiem IPNFA Poland i pomóż nam wspierać metodę PNF w Polsce.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia IPNFA Poland:

„Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący co najmniej poziom 4 nauczania koncepcji PNF oraz legitymuje się szczególnymi osiągnięciami na polu fizjoterapii.
Każdy z kandydatów powinien ponadto przedstawić swoją osobę na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

Przyślij do nas swoje zgłoszenie i działaj!

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i wyślij na adres: biuro@ipnfa.pl