IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Agnieszka Stępień, IPNFA® Advanced Instructor i Katarzyna Fountoukidis, IPNFA® Instructor w czasie IV Kongresu Online IPNFA® 2023 poprowadzą wykład o możliwościach metody PNF w pracy ze skoliozą „More than just patterns. PNF and scoliosis. Clinical consideration”

Co wyróżnia PNF w fizjoterapii pacjentów ze skoliozą?

Dokładne badanie i terapia według standardów ICF i najnowszych wytycznych SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment).

Oznacza to pracę nie tylko nad siłą mięśniową, balansem inter-mięśniowym, korekcją postawy, parametrami oddechowymi, stabilnością ciała, mobilnością stawową, równowagą ale także i przede wszystkim nad funkcjonowaniem w wysokich pozycjach. Wypracowanie nieobciążającej pacjenta pozycji do nauki, zabawy, sportu, hobby, odpoczynku.

Rozmowa nad aspektami psychologicznymi dotyczącymi samopoczucia czy wyglądu pacjenta. Nawiązywanie więzi terapeutycznej. Wnikliwa obserwacja, nieustający dialog i słuchanie potrzeb pacjenta.