IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Zakończyliśmy część teoretyczną niezwykle ekscytującego projektu współpracy z wykładowcami uczelni wyższych nauczających metody PNF. Odbyły się cztery spotkania 11.01, 8.02, 8.03, 12.04. Wszystkie spotkania zawierały praktyczne informacje istotne dla prowadzenia terapii i nauczania studentów. To były bardzo intensywne wtorki:) Dziękujemy, że byliście z nami!

Poniżej krótkie podsumowanie.

I spotkanie:  11 stycznia 2022, WTOREK 20:00-21:30

Agnieszka Stępień, instruktor IPNFA

Maciej Krawczyk, członek IPNFA

Grzegorz Gałuszka, członek IPNFA

 1. PNF: definicja
 2. PNF: filozofia (wiedza i umiejętności) 

a.  pozytywne podejście w badaniu i terapii 

b.  najwyższy poziom funkcjonalny  

c.  mobilizacja potencjału pacjenta 

d.  uwzględnienie człowieka jako całości 

e.  zastosowanie zasad nauczania motorycznego i kontroli motorycznej

 • Wybrane główne zasady i procedury torowania PNF (wiedza i umiejętności) 

a.  opór (wytłumaczenie różnicy między oporem dla skurczu izometrycznego, koncentrycznego i 

ekscentrycznego) 

b.  stymulacja dotykowa 

c.  stymulacja wizualna 

d.  kontakt słowny 

e.  mechanika ciała terapeuty i pozycja pacjenta 

f.  trakcja i aproksymacja 

g.  wzorce (łopatki, miednicy, kończyny górnej, kończyny dolnej, głowy i szyi, tułowia)  

h.  sumowanie czasowe i przestrzenne 

i.  irradiacja (promieniowanie pobudzenia)

II spotkanie: 8 lutego 2022, WTOREK 20:00-21:30

Jakub Marciński, instruktor IPNFA

Anna Riviere, instruktor IPNFA

Joanna Jaczewska-Bogacka, asystent IPNFA

 1. Omówienie zasad nauczania motorycznego (wiedza i umiejętności) 

a.  faza poznawcza 

b.  faza kojarzeniowa 

c.  autonomiczna  

 • Omówienie faz kontroli motorycznej (wiedza) 

a.  mobilność  

b.  stabilność  

c.  mobilność na stabilności  

d.  umiejętność

 • Analiza  problemów  pacjentów  na  poszczególnych  poziomach  klasyfikacji  ICF  i zastosowanie  w 

terapii funkcjonalnej (wiedza i umiejętności) 

a.  poziom struktury i funkcji 

b.  poziom aktywności 

c.  poziom partycypacji. 

Omówienie klasyfikacja na przykładzie pacjentów. Ortopedia, neurologia, pediatria, kardiologia? 

III spotkanie: 8 marca 2022, WTOREK 20:00-21:30

Katarzyna Fountoukidis, instruktor IPNFA 

Tomasz Mraz, asystent IPNFA

 1. PNF: wzorce elewacja przednia łopatki i depresja tylna łopatki oraz ich zastosowanie w praktyce. 

Prezentacja  wzorców  w  wybranych  aktywnościach  w  celu  pokazania  związku  z codziennym 

funkcjonowaniem (umiejętności) 

 • PNF: wzorce elewacja przednia miednicy i depresja tylna miednicy i ich zastosowanie w praktyce. 

Prezentacja  wzorców  w  wybranych  aktywnościach  w  celu  pokazania  związku  z codziennym 

funkcjonowaniem (umiejętności)

IV spotkanie: 12 kwietnia 2022, WTOREK 20:00-21:30

Monika Piwnicka, instruktor IPNFA

Monika Wilczyńska, członek IPNFA Poland

Grzegorz Gałuszka, członek IPNFA

Grzegorz Biliński, członek IPNFA

 1. Techniki PNF
 2. Wybrane techniki PNF i ich zastosowanie w praktyce na przykładzie wzorców łopatki i miednicy (wiedza i umiejętności) 

a.  rytmiczne pobudzanie ruchu  

b.  kombinacja skurczów izotonicznych 

c.  stabilizacja zwrotna  

 • PNF: aktywności w pozycji siadu na krześle w praktyce (umiejętności) 

a.  stabilizacja zwrotna z wykorzystaniem poznanych wzorców łopatki i miednicy 

b.  rytmiczne  pobudzanie  ruchu  i  kombinacja  skurczów  izotonicznych  na  przykładzie 

przodopochylenia miednicy i tyłopochylenia miednicy  

c.  kombinacja skurczów izotonicznych na przykładzie pochylania do przodu   

 • Przejście z siadu do stania w praktyce (umiejętności)