IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Póki emocje jeszcze nie opadły spieszymy Wam donieść, że rok 2021 kończymy spotkaniem z nauczycielami akademickimi na temat „Rekomendacji dotyczących nauczania koncepcji PNF” na uczelniach wyższych. Jest to początek cyklu comiesięcznych spotkań członków stowarzyszenia IPNFA Poland z wykładowcami. Do projektu zgłosiło się 22 uczelni wyższych kształcących przyszłych fizjoterapeutów. Swój udział potwierdziło 85 wykładowców. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjne w czasie którego zostały przedstawione cele i założenia projektu, omówione zostały tematy następnych spotkań oraz miały miejsce dyskusje na tematy poruszane przez uczestników. Przed nami kilka miesięcy wytężonej pracy ale też ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń i merytorycznych dywagacji. Już nie możemy się doczekać.

Pierwszy duży krok w kierunku unifikacji nauczania koncepcji PNF w Polsce zrobiony!