IPNFA Poland

International PNF Association Poland

We wrześniu 10.09.2022 na zaproszenie Wydziału Fizjoterapii poznańskiej AWF, IPNFA Poland w składzie: Katarzyna Fountoukidis, Grzegorz Gałuszka, Jakub Marciński (na zdjęciu z organizatorką dr Marzeną Wiernicką) zawitało do Poznania.

Spotkanie było kolejnym z cyklu współpracy pomiędzy polskimi uczelniami  wykładającymi PNF a Stowarzyszeniem IPNFA Poland. Posiedzenie to było ukoronowaniem cyklu webinarów prowadzonych w ciągu całego ubiegłego roku. Jego celem była wymiana doświadczeń dydaktycznych, wypracowanie metod nauczania mających jak największe odniesienie do pracy klinicznej oraz standaryzacja treści przekazywanych studentom zgodna z międzynarodowymi wytycznymi IPNFA i zasadami dobrej praktyki.

Wrześniowe spotkanie było drugim z kolei, po lipcowym spotkaniu na warszawskiej AWF pomiędzy akademikami a IPNFA Poland.

Dziękujemy za fantastyczną atmosferę! Super było spotkać się w tak zacnym i różnorodnym gronie!