IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Z dumą informujemy, że 30 maja 2023 roku Rada Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie nadała Pani Prezes IPNFA Poland — Agnieszce Stępień stopień naukowy doktora habilitowanego.

Agnieszko, to radość i zaszczyt działać u Twojego boku!

Członkinie i członkowie IPNFA Poland