Aktualności

2008-01-02

Przypomnamy, że Instruktorzy IPNFA są zobligowani do informowania sekretariatu stowarzyszenia IPNFA Poland – jako organizacji narodowej (wedle ustaleń z ostatniego spotkania IPNFA) o miejscu, liczbie osób oraz dacie kursu, który odbywa się na terenie Polski. Tym samym Organizator powinien dopilnować wcześniej wymienionych formalności.

2007-05-13

Rekomendacja skal CONSTANT i ASES jako obiektywnych narzędzi dokumentacji pacjentów z problemami w obrębie barku.

1

11