Menu Zamknij

PNF w praktyce

Wybrane aspekty koncepcji PNF w rehabilitacji neurologicznej pacjentów OIT po urazie czaszkowo-mózgowym, jako ważne uzupełnienie terapii skierowanej na podtrzymanie kluczowych czynności życiowych

Uraz czaszkowo-mózgowy jest zdarzeniem, które w jednej chwili zmienia życie poszkodowanego i jego najbliższych. W czasie walki o życie takiego pacjenta nasza uwaga skupia się głównie na stabilizacji stanu ogólnego i podstawowych funkcji życiowych. Natomiast wczesna i intensywna rehabilitacja neurologiczna takiego chorego jest często niedoceniana lub – co gorsza – niedostępna z powodu braku w OIT wykwalifikowanych fizjoterapeutów.


Czytaj więcej: Wybrane aspekty koncepcji PNF w rehabilitacji neurologicznej pacjentów OIT po urazie…

Zasady pracy z pacjentem na macie

Jednym z elementów koncepcji PNF jest prowadzenie terapii z pacjentem na materacu. na podłodze możemy rozłożyć dowolną liczbę materacy, dzięki czemu zyskujemy większą płaszczyznę do pracy.


Czytaj więcej: Zasady pracy z pacjentem na macie

Praktyczne wykorzystanie metody PNF w terapii pacjenta spastycznego

Spastyczność jest zaburzeniem ruchu, charakteryzującym się zależnym od prędkości wzrostem tonicznego odruchu na rozciąganie oraz wygórowaniem odruchów ścięgnistych, będącym rezultatem nadreaktywności odruchów rozciągowych, jako jednego z elementów zespołu górnego neuronu ruchowego (definicja za: Lance, 1980).


Czytaj więcej: Praktyczne wykorzystanie metody PNF w terapii pacjenta spastycznego

Metoda PNF w terapii skolioz

PNF jest jednym z narzędzi do pracy nad kontrolą motoryczną u pacjentów ze skoliozą. Zachowanie motoryczne człowieka odnosi się do ruchu dowolnego (działanie), na który składają się: kontrola motoryczna, rozwój motoryczny oraz nauczanie motoryczne. Rozwój motoryczny jest to sekwencyjny, ciągły proces związany z wiekiem oraz ze zmianą zachowania motorycznego (Haywood & Getchell, 2005).


Czytaj więcej: Metoda PNF w terapii skolioz

Strategia postępowania w usprawnianiu pacjentów z niedowładem połowiczym z zastosowaniem elementów koncepcji PNF

Koncepcja PNF zawiera techniki, procedury i zasady, które z powodzeniem można zastosować w terapii zaburzeń spowodowanych udarem mózgu.


Czytaj więcej: Strategia postępowania w usprawnianiu pacjentów z niedowładem połowiczym z zastosowaniem…

Terapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem koncepcji PNF

Pacjent po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, 5 tygodni po operacji.


Czytaj więcej: Terapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem koncepcji PNF

Torowanie chodu w koncepcji

PNF analiza chodu w koncepcji PNF odbywa się na podstawie badań dr Jacqueline Perry. badaczka ta od lat 50. ubiegłego wieku prowadziła szczegółową obserwację chodu w klinice Rancho Los Amigos w Kalifornii.


Czytaj więcej: Torowanie chodu w koncepcji

Terapia funkcji życiowych

Terapia funkcji życiowych (ang. vital function) w koncepcji PNF zawiera, m.in.: procesy usprawniania twarzy, języka oraz oddychania.


Czytaj więcej: Terapia funkcji życiowych

Kompleksowy przegląd technik PNF, czyli wszystko o technikach agonistycznych, antagonistycznych i rozluźniających

Techniki podzielone zostały na dwie grupy – agonistyczne, w których pracują tylkomięśnie jednej grupy, odpowiedzialnej za konkretny ruch, antagonistyczne, gdzie pracują agoniści i mięśnie do nich antagonistyczne oraz rozluźniające, których celem jest uzyskanie rozluźnienia napiętej, skróconej grupy mięśniowej [1].


Czytaj więcej: Kompleksowy przegląd technik PNF, czyli wszystko o technikach agonistycznych, antagonistycznych i…

Procedury koncepcji PNF wykorzystywane w trakcie terapii krok po kroku

Podstawowe procedury torowania stanowią narzędzie pracy fizjoterapeutów, którzy, stosując je, mogą wpływać na poprawę kontroli motorycznej i funkcji ruchowych pacjenta.


Czytaj więcej: Procedury koncepcji PNF wykorzystywane w trakcie terapii krok po kroku

Zasady filozofi i PNF i ich zastosowanie w praktyce

Filozofia koncepcji PNF to zbiór zasad postępowania, który należy uwzględniać, wykonując badanie i terapię pacjenta. w niektórych elementach filozofii fizjoterapeuci odnajdują ogólne zasady etyki zawodowej, które znali i praktykowali w relacjach pacjent – terapeuta jeszcze przed poznaniem koncepcji PNF.


Czytaj więcej: Zasady filozofi i PNF i ich zastosowanie w praktyce

Wady postawy

Skolioza to więcej niż problemem postawy ciała czy ukształtowania sylwetki.

Za prawidłowe ustawienie kręgosłupa odpowiedzialne są mięśnie kręgosłupa, tułowia oraz kończyn górnych i dolnych, dzięki ich współpracy mamy wpływ na postawę ciała. Ale to układ nerwowy odpowiada za kontrolę prawidłowej czynności kręgosłupa.


Czytaj więcej: Wady postawy

Po urazie rdzenia

Uraz rdzenia mimo że rzadko występuje stanowi jeden z najtrudniejszych problemów leczniczych.

Z uwagi na złożoność problemów klinicznych, psychologicznych, funkcjonalnych, ekonomicznych i socjalnych niezmiernie ważne staje się prawidłowe zaplanowanie rehabilitacji, aby postępy i poczucie sensu trudów leczenia były dla pacjenta motywacją w walce o powrót do zdrowia.


Czytaj więcej: Po urazie rdzenia

Pacjent po urazie

Jeden pacjent na siedmiu zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem. Podobnie jest z gabinetem rehabilitacji, to tutaj pacjent liczy na pomoc, kiedy cierpi na ból krzyża, ramienia, kostki. Ból może mieć wiele przyzcyn od „dokładnie zapamiętanego” przez pacjenta urazu do „niezidentyfikowanego” przeciążenia.


Czytaj więcej: Pacjent po urazie