IPNFA Poland

International PNF Association Poland

We wrześniu 2019 roku w Warszawie w hotelu Novotel odbyła się konferencja „Fizjoterapia jako sztuka i nauka – 10 lat później” zorganizowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. W konferencji udział wzięło ponad 500 fizjoterapeutów z całej Polski. Członkowie Stowarzyszenia IPNFA Poland byli aktywni w sesji plenarnej i poprowadzili warsztaty dotyczące chodu. Dr hab. Maciej Krawczyk przedstawił odmienne strategi reedukacji chodu w różnych chorobach układu nerwowego, dr Agnieszka Stępień omówiła patomechanikę w chorobach nerwowo-mięśniowych, a mgr Grzegorz Gałuszka opowiedział o diagnostyce i leczeniu kolana po urazie.

W trakcie warsztatów prowadzący omówili specyfikę poszczególnych faz chodu (zakres ruchu w stawach i aktywność mięśniową) oraz najczęstsze zaburzenia na przykładzie swoich pacjentów. Przedstawili możliwości pośredniego i bezpośredniego torowania poszczególnych faz. Nad sprawnym przeprowadzeniem warsztatów panowała mgr Joanna Piwnicka i dr Agnieszka Stępień.

Dr Joanna Jaczewska-Bogacka przedstawiła pomysły na terapię młodej pacjentki z koślawością kolana w trakcie fazy Loading Response – ekscentrycznego hamowania. Podkreśliła rolę mięśni rotatorów zewnętrznych i odwodzicieli stawu biodrowego oraz ustawienia stopy w utrzymaniu prawidłowej osi kolana w trakcie tej fazy.

Mgr Katarzyna Fountoukidis przeanalizowała fazę Mid Stance – pełnego obciążenia. Przy użyciu filmu prezentującego chód pacjentki z SMA typu 3 omówiła mechanizm powstawania zaburzeń w całym ciele człowieka (pozycja stopy, ustawienie stawu kolanowego, opadanie miednicy, asymetria w obrębie tułowia, pozycja głowy), których przyczyna pierwotna znajdowała się w stawie biodrowym (osłabienie siły mięśni odwodzicieli stawu biodrowego).

Na zdjęciu prowadzący (od lewej): Anna Rivière, Monika Piwnicka, Jakub Marciński, Joanna Jaczewska-Bogacka, Katarzyna Fountoukidis, Agnieszka Stępień

 

Dr Anna Rivière przedstawiła fazę Terminal Stance – przetaczania stopy. Omówiła możliwe w tej fazie problemy na poziomie struktur i funkcji ciała m.in. ograniczony zakres ruchu wyprostu stawu biodrowego i wyprostu stawu skokowego oraz obniżona siła mięśnia trójgłowego łydki.

Mgr Jakub Marciński zaprezentował kilka pomysłów terapeutycznych użytecznych przy pracy z pacjentem z zaburzoną fazą Swing – przenoszenia. Omówił tzw. „kamienie milowe” charakterystyczne dla każdej z faz: PreSwing – umiejętność rozluźnienia mięśni (paradoksalnie jedna z trudniejszych aktywności); Initial Swing – koncentryczna praca zginaczy biodra z jednoczesną koncentryczną pracą zginaczy kolana i prostowników stopy; Mid Swing – kontynuacja aktywności prostowników stopy; Terminal Swing – Ekscentryczna praca zginaczy kolana.