IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W Warszawie w ramach corocznego spotkania instruktorów IPNFA odbył się III Kongres IPNFA Poland i był poświęcony wykorzystaniu metody PNF w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

Na sali wykładowej zgromadziło się ponad 400 uczestników. Przeważającą większość stanowili fizjoterapeuci, nie brakowało także lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Konferencję otworzyły Agnieszka Stępień – prezes IPNFA Poland oraz Reba Butler – ustępująca prezydent IPNFA witając uczestników oraz dziękując wykładowcom, którzy na to wydarzenie przylecieli z różnych, często bardzo odległych, stron świata. Na zdjęciu: Monika Piwnicka składa podziękowania ustępującej Prezydent IPNFA Rebie Butler, przy mikrofonie Agnieszka Stępień

Wykład inauguracyjny poprowadził Aleksander Lizak – Advanced Instruktor IPNFA.

„Zawód fizjoterapeuty w Polsce – to niezależny zawód medyczny zaufania publicznego”

Szacuje się, że około 30 000 polskich terapeutów ukończyło kurs podstawowy PNF, a około 15 000 kurs rozwijający. W dużej mierze poprzez indywidualne podejście do pacjentów, a przez to zjednanie sobie przedstawicieli różnych grup zawodowych udało się osiągnąć sukces, jakim jest wprowadzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz powstanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W kolejnym wykładzie Fred Smedes – Advanced Instruktor IPNFA przedstawił wyniki analizy publikacji naukowych z dziedziny PNF opublikowanych w latach 1990—2014. Pomimo znacznej ilości badań potwierdzających skuteczność metody, wciąż brakuje dowodów na jej działanie w konkretnych jednostkach chorobowych oraz u konkretnych grup pacjentów.

O roli właściwej postawy ciała w kontekście funkcjonowania przepony mówiła Agnieszka Śliwka International PNF Therapist, IBITA Instruktor.

Anna Czernuszenko MD, PhD oraz Benedikt Bömer – Senior Instruktor IPNFA przedstawili tematykę diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami połykania. Z obydwu wystąpień wypływał wniosek, że kluczem do skutecznej diagnozy, prewencji i terapii dysfagii jest kooperacja całego zespołu terapeutycznego.

„Aby uniknąć niedożywienia i odwodnienia należy: 

we wczesnej fazie diagnozować pacjentów z grup ryzyka, 

regularnie sprawdzać masę ciała, wprowadzać dodatkowe 

pożywienie w razie potrzeby.”

Tematykę połykania kontynuowała Anke Muessigbrod – Advanced Instruktor IPNFA, która przedstawiła rozwój motoryczny dziecka przez pryzmat tej funkcji.

W dalszych częściach Konferencji Pojawił się temat terapii kończyny górnej u pacjentów z hemiplegią, który przedstawił Maciej Krawczyk – PT, PhD.

„Zróżnicowane funkcje ruchowe kończyny górnej

(np. podparcie, manipulacja) wydają się wymagać 

oddzielnych procedur PNF uwzględniających 

różne aspekty nauczania motorycznego.”

Terapia manualna w połączeniu z PNF zostałą omówiona przez Matthiasa Schulte – Advanced Instruktora IPNFA.

Agnieszka Stępień – Advanced Instruktor IPNFA przedstawiła rolę mięśni tułowia u dzieci oraz algorytmy postępowania fizjoterapeutycznego zgodne z metodą PNF.

„Siła mięśni tułowia może decydować o ukształtowaniu

kręgosłupa i jakości wykonywanych ruchów.”

Nowoczesne metody oceny jakości chodu przedstawiła dr hab. n. med. inż. Małgorzata Syczewska, a tematykę terapii chodu kontynuował Werner Wimmeroth – Advanced Instruktor IPNFA.

„Chód jest aktywnością podkorową. 

Podejście „hands on” nakierowane jest na struktury, 

a „hands off” jest korzystne dla aktywności.”

Konferencję zakończył wykład Agnieszki Wójcik – PT, PhD na temat roli komunikacji fizjoterapeuty z pacjentem.

Oprócz części teoretycznej uczestnicy III Kongresu PNF mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, gdzie prowadzący demonstrowali, jak w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładach.

Warsztaty:

 1. Katarzyna Fountoukidis, Instructor IPNFA, PT.
  W poszukiwaniu symetrii – PNF i skolioza.
 2. Atilla Szabo, Advanced Instructor IPNFA, PT.
  Chód; szybki pomiar, wpływ na terapię.
 3. Grzegorz Gałuszka, PNF International Therapist, Cyriax Instructor (OMI Global), PT.
  Metoda PNF w pracy u pacjenta bólem barku. Możliwe przyczyny, terapia, profilaktyka.
 4. Roman Olejniczak, PT, PhD, Jarosław Ciechomski PT, PhD, D.O.
  Przepona – poprzeczny system membranowy  w ujęciu neurofizjologicznym (Polish).
 5. Dominiek Beckers, Senior Instructor; Monika Piwnicka, Instructor IPNFA, PT.
  Jak wspomóc pacjenta w połykaniu.
 6. Maciej Krawczyk, PT, PhD.
  Reedukacja ruchu zgięcia i rotacji zewnętrznej w stawie łopatkowo- ramiennym u pacjentów po udarze mózgu.
 7. Joanna Tokarska, Assistant IPNFA PT; Jakub Marciński PT, Assistant IPNFA.
  Punkty krytyczne w terapii pacjenta z zaburzeniem chodu – propozycje praktycznych rozwiązań.
 8. Agnieszka Stępień, Advanced Instructor IPNFA, PT, PhD.
  Znaczenie stymulacji tułowia u dzieci – analiza i praktyka.

Organizatorzy:

 • International PNF Association
 • International PNF Association Poland
 • FORUM Media Polska Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Garść statystyk:

 • Na Kongres przybyło 398 uczestników,
 • Odbyło się 12 wykładów oraz 8 warsztatów,
 • Wszystkie wykłady oraz warsztaty zostały ocenione przez większość uczestników, jako bardzo dobre,
 • Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny prelegentów kongresu,
 • Wysoko oceniano również tłumaczenie, organizację Kongresu oraz catering.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Kongresie. Naszą intencją jest, aby wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowych w świecie fizjoterapii.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii Meetingu AGM, gdzie znajdziecie Państwo zarówno zdjęcia ze spotkania instruktorów jak i zdjęcia kongresu.