IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 9,10 styczeń 2009 w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie Stowarzyszenia IPNFA Poland.
Pierwszy dzień (piątek) był poświęcony dyskusji na temat liczny członków Stowarzyszenia, sytuacji finansowej, składek członkowskich oraz aktualnej sytuacji koncepcji PNF w Polsce.
Na wstępie jednogłośnie przegłosowano wniosek o przyjmowaniu (po uprzednim złożeniu podania oraz wypełnieniu wymagań członkowskich) w poczet Stowarzyszenia osób kończących kursy PNF poziomu 5, kursie międzynarodowym oraz kursie asystenckim. Większością głosów przegłosowano wykluczenie ze Stowarzyszenia pani Liliany Bubieńczyk oraz pana Tomasz Adamczewskiego z powodu niedopełniania obowiązków członkowskich. Przyjęto również 4 nowych członków: panią Martę Curzytek, pana Jacka Nowaka, pana Macieja Krawczyka oraz pana Marcina Zaborowicza.

Drugi dzień rozpoczął się relacją prezesa Stowarzyszenia ze zjazdu IPNFA w Hoensbroek (Holandia).
Poruszono temat rozwoju koncepcji PNF w Polsce, badań naukowych, prezentacji na konferencjach i sympozjach oraz artykułów naukowych. Maciej Krawczyk przedstawił swoje badania naukowe w wykładzie „Badanie chodu u pacjentów po udarze mózgu z wykorzystaniem systemu VICON”. Wykład zwieńczyła dyskusja na tematy poruszane w czasie prezentacji oraz ich kliniczne przeniesienie na pracę z pacjentami. Drugi dzień zakończył się ustaleniem grup roboczych przygotowujących wyznaczone zadania w odniesieniu do tematu chodu u pacjentów po udarze mózgu, co będzie stanowiło praktyczną bazę następnego spotkania.
Termin następnego spotkania ustalono na 28, 29 listopad 2009 w Warszawie.