IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 28/29 listopad 2009 w Warszawie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia IPNFA Poland. Obecnych było trzynastu członków Stowarzyszenia. Pierwszego dnia przywitano 4 nowych członków: Martę Curzytek, Jacka Nowaka, Macieja Krawczyka oraz Marcina Zaborowicza. Przyjęto również Nowego członka- Monikę Chudzińską.

Piewszego dnia:

  • Przywitano 4 nowych członków: Martę Curzytek, Jacka Nowaka, Macieja Krawczyka oraz Marcina Zaborowicza.
  • Przyjęto nowego członka- Monikę Chudzińską.
  • Ustalono stworzenie ankiety oceniającej kurs podstawowy i rozwijający PNF.
  • Przegłosowano „proposal” na spotkanie IPNFA 2010 – „zdefiniowanie kandydata na kurs PNF „.-
  • Prezes wygłosił sprawozdanie ze zjazdu IPNFA w Rio.
  • Zostały wygłoszone sprawozdania z konferencji, zjazdów i kongresów, w których braki udział członkowie IPNFA Poland.

Drugiego dnia:
Tematem był chód i jego zaburzenia (szczególnie z uwzględnieniem PSw i TSt).
Miała miejsce próba zdefiniowania chodu (wszystkie płaszczyzny ICF) oraz stworzenia arkuszu do oceny pacjenta z zaburzonym chodem (następne spotkanie).