IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 15, 15 marzec 2008 w Krakowie odbył się zjazd Stowarzyszenia IPNFA Poland.
Zjazd składał się z dwóch dni. Pierwszy dzień naukowy poświęcony został tematyce spastyczności, drugi dzień natomiast wewnętrznym sprawom Stowarzyszenia.
W czasie pierwszego dnia uczestnicy oraz zaproszeni goście (Zofia Szwiling, Maciej Krawczyk i Paweł Adamkiewicz) dyskutowali na temat istniejących tez i definicji spastyczności, strategii terapeutycznych oraz wskazań dla pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi.
Drugi dzień rozpoczął się głosowaniem za przyjęciem dwóch nowych członków Stowarzyszenia (Damian Kapturski 12 głosów za, 0 przeciw; Joanna Tokarska 12 głosów za, 0 przeciw) oraz wykluczeniem członków nie wywiązujących się z obowiązków zawartych w Statucie Stowarzyszenia (Piotr Kwiatkowski 12 głosów za, 0 przeciw; Magdalena Maciejewska 11 głosów za, 1 wstrzymał się od głosowania; Ewa Zasadzka 11 głosów za, 1 wstrzymał się od głosowania).
Następnie omówiono kwestie finansowe, kongresów i konferencji, strony internetowej oraz wykładu na temat koncepcji PNF.
Przyjęto również wniosek dotyczący wystawianych certyfikatów kursów PNF.
Ustalono, że zaświadczenia po ukończeniu kursu podstawowego PNF w języku polskim zostaną opatrzone pieczątką Stowarzyszenia IPNFA Poland.
Następne spotkanie Stowarzyszenia odbędzie się w Warszawie w dniach 6, 7 grudzień 2008.