IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 16, 17 grudnia w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Stowarzyszenia IPNFA Poland. Uczestnikami byli reprezentanci różnych rejonów Polski, absolwenci kursów rozwijających: Adamczewski Tomasz, Adamowicz Agnieszka, Biel Artur, Bubieńczyk Lilla, Gałuszka Grzegorz, Guzek Zbigniew, Krawczyński Aleksander, Lizak Aleksander, Lupa Anna, Michaluk Katarzyna, Mraz Tomasz, Rządkowski Hubert, Sołtys Jacek, Stępień Agnieszka, Woźniak-Kasperek Elżbieta. Nieobecni : Tafel Ryszard, Zasadzka Ewa, Kwiatkowski Piotr.

Dzień pierwszy, po uprzednim przywitaniu i przedstawnieniu celów i założeń spotkania, poświęcony został na rozważanie teoretycznych zagadnień dotyczących barku.
Grzegorz Gałuszka przedstawił wykład na temat diagnostyki różnicowej problemów barku i zaproponował kilka stymulacji z koncepcji PNF, co stanowiło rozpoczęcie dyskusji, wymiany doświadczeń i pracy praktycznej.
Następny wykład na temat patologii barku wygłosił Artur Biel, ze szczególnym podkreśleniem urazowego uszkodzenia mięśnia piersiowego i nowatorskiej metody terapeutycznej stworzonej między innymi przez autora wystąpienia.
Następnie zostało zaprezentowanych dwóch pacjentów z problemami w obrębie barku pod kątem diagnostyki, ustaleniu hipotez, realistycznych celów i strategii terapeutycznych.
Testy międzynarodowe do oceny zaburzeń aktywności pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi były następnym prezentowanym tematem przez Annę Lupę i Katarzynę Michaluk.
Wykładem tego dnia była także prezentacja dotycząca ICF (International Classification of Functioning) poprowadzona przez Aleksandra Lizaka.
Dzień zakończyła dyskusja podsumowująca temat bark.

Następny dzień rozpoczęła relacja ze spotkania IPNFA w Słowenii 2006.
Tematami poruszanymi w czasie drugiego dnia były:
– wymiana doświadczeń na temat propagowania metody PNF w Polsce
– pomysły na propagowanie metody PNF na uczelniach (ankiety dla studentów)
– legitymacja IPNFA Poland
– listy polecające po kursach nauczycielskich
– przedstawienie metody PNF na konferecji w Kanadzie, gdzie ustala się wytyczne przcy uczelni na świecie
– przygotowanie wykładu (własność IPNFA Poland) dla celów propagowanie metody PNF w Polsce
– przedstawienie lekarzom AM metody w ramach kursów do specjalizacji
– ustalenie osób odpowiedzialnych za dany region i poinformowanie o tym w broszurce RehaPlus
– ustalenie składek 100zł rocznie i decyzja o założeniu konta firmowego
– relacja z procesu rejestracji Stowarzyszenia
– szkolenia dla nauczycieli (certyfikowanie nauczycieli po kursie)
– ustalenie dwóch spotkań IPNFA Poland w 2007 roku ( 26,27 maj –Kraków; 1,2 grudzień –Warszawa)
– spotkanie IPNFA 2007 w Vallejo – zaprezentowanie stowarzyszenia na płaszczyźnie międzynarodowej
– dynamiczny gorset SpineCor do korekcji skolioz
– spotkanie PTF w grudniu tego roku
– wybory w przyszłym roku do Zarządu PTF
– ustalenie rozpoczęcia dokumentacji pacjentów z problemami w obrębie barku w testach ASES i CONSTANT
Dzień zakończyła dyskusja będąca podsumowaniem całego spotkania.