IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie firmy Reha Plus Edukacja w Warszawie wzięło udział 16 koleżanek i kolegów z różnych regionów Polski w większości absolwentów kursów PNF poziomu 4 (lista członków do wglądu).
Na spotkaniu ustalono siedzibę stowarzyszenia w Krakowie, gdzie został złożony odpowiedni wniosek do sądu administracyjnego.

Główne cele stowarzyszenia to:
– reprezentowanie na terenie Polski organizacji międzynarodowej IPNFA (International PNF Association)
– proklamowanie i rozwijanie koncepcji PNF na terenie Polski
– zabezpieczanie wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego kursów PNF organizowanych na terenie Polski przez różne instytucje.
– inne cele do wglądu w statucie stowarzyszenia
Na spotkaniu wybrany został Zarząd stowarzyszenia, w którego skład wchodzą:

Prezes Stowarzyszenia Aleksander Lizak – IPNFA Advanced Instructor
Wiceprezes mgr Agnieszka Stępień – IPNFA Instructor
Sekretarz mgr Katarzyna Michaluk – Międzynarodowy Asystent IPNFA

W wypadku jakichkolwiek pytań dotyczących koncepcji PNF lub organizacji kursów prosimy o kontakt z sekretarzem Stowarzyszenia drogą mailową pod adresem kasiam@fizjoterapia.pl