IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Krajowy rejestr sądowy

W dniu 22.12.2006 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń nasze stowarzyszenie (nr KRS: 0000270623).