IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Tytuł naukowy dr n. kf.
Poziom PNF  Instruktor (Advanced)
Miasto  Warszawa
Mail fp.agnieszka@wp.pl
Specjalizacja w PNF  pediatria, skoliozy, neurologia
Inne szkolenia
 • 1999 PNF kurs podstawowy
 • 2000 (3A), 2001(3B) PNF kursy rozwijające z egzaminem
 • 2001 Międzynarodowy kurs IPNFA, Szwajcaria – Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty PNF – kurs z egzaminem
 • 2002 Międzynarodowy Kurs Asystencki – asystent IPNFA – kurs z egzaminem
 • Terapia Manualna, OMT Kaltenborn – Evjenth 2 moduły
 • 2003- 2004 Studia Podyplomowe – Sutherland College of Osteopatic Medicine
 • 2006 Kurs Instruktorski koncepcji PNF – tytuł IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów podstawowych koncepcji PNF
 • 2007 Kinesiotaping – kurs podstawowy i rozwijający w ortopedii i neurologii
 • 2007 Chirodoncja- Ortodoncja a staw skroniowo-żuchwowy
 • 2008 Myokinematic Restoration – Lumbo-Femoral Pathomechanics – Postural Restoration Institut
 • 2010 Kurs instruktorski koncepcji PNF – tytuł Advanced IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów rozwijających i klinicznych koncepcji PNF
 • 2011 Terapia lustrzana
 • 2011 Kurs terapii manualnej metody Maitland (4 moduły)
 • 2011 Techniki powięziowe w leczeniu skolioz – R. Schleip
 • 2012 Anatomy trains – T. Myers
 • 2015 Kurs terapii manualnej Maitland 2A (2 moduły) zakończony egzaminem
Doświadczenie zawodowe
 • Wykładowca w Katedrze Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie od 1995
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży 1992- 2002
 • NZOZ – osoby dorosłe i dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi 2002-2004
 • Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „ORTHOS” – osoby dorosłe i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi – kierownik ośrodka od 2004
 • Klinika Budzik.  Koordynator fizjoterapii. 2014 – 2015.
Publikacje / Wystąpienia
 • 1998

„Leczenie zachowawcze bocznych skrzywień kręgosłupa” – Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Warszawa

 • 2000

“Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz” – Konferencja w Ramach Ogólnopolskich Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego, Łódź

 • 2003

1. „Metoda PNF w terapii chorych ze skoliozami o różnej etiologii”. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Wrocław.

2. „Rehabilitacja dzieci ze skoliozami o różnej etiologii” spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 • 2005

1. „ Skoliozy nerwowo-mięśniowe”. Wykład dla lekarzy i fizjoterapeutów w ramach szkolenia zorganizowanego przez Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, Warszawa.

 • 2006

1. „The impact of spinal deformity on gait pattern in children with scoliosis”.
3rd International Conference on Conservative Management of Spinal  Deformities. SOSORT,  Poznań.

2. „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka  lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa”, IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.

 • 2007

1. „ Znaczenie stymulacji neurorozwojowej w terapii dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni”. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia NDT-Bobath, Warszawa.

2. „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy”    ( sesja plakatowa-wyróżnienie), VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.

3. Warsztaty: „ Terapia funkcjonalna w chorobie Parkinsona”. VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.

4. „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa” VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.

5. „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną” (sesja plakatowa). VI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź.

6. „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Wykład na zaproszenie, Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.

7. „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wrocław.

8. „Metoda PNF w pediatrii” spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 • 2008

1. „ Usprawnianie pacjentów ze skoliozą z wykorzystaniem elementów metody PNF”  oraz prowadzenie warsztatów , Konferencja „ Nowoczesne metody fizjoterapii narządu ruchu” Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie.

2. „PNF in scoliosis treatment”,  IPNFA Meeting ( International PNF Association Meeting), Heonsbrock, Holandia.

 • 2009

1. “Advantages of PNF concept in children with cerebral palsy”. Konferencja Naukowa, Seoul, Korea Południowa

2. “Świadomość ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Konferencja Naukowa AWF, Goniądz.

3. „Limit the results of disease – the importance of physiotherapy for children with SMA”  Konferencja Międzynarodowa „Spinal Muscular Atrophy: on the eve of the cure”, PAN, Warszawa

4. “Rehabilitacja ruchowa u osób po udarze mózgu według koncepcji PNF”  Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ Choroby naczyniowe mózgu – profilaktyka i rehabilitacja”, Ełk.

5. „ Usprawnianie dziecka ze skoliozą nerwowo-mięśniową z wykorzystaniem elementów metody PNF” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Specjalizacja przyszłością fizjoterapii”, Warszawa.

6. „ Biomechanics and compensatory mechanisms of the spine in subjects with scoliosis”. The 11th International Conference of the Orthopedic Manual Therapy „ Catch the Spine”, Seoul, Korea Południowa.

 • 2010

1. “Fizjoterapia dzieci ze skoliozami nerwowo-mięśniowymi”, Konferencja Naukowa PTReh, Elbląg.

2. “Poszukiwanie kompensacji skoliozy – badanie i strategie terapii”, Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Kraków.

3. „PNF in Neuropediatrics”, Symphosium ZVK „PNF in Neurorehabillitation, Bad Honnef, Niemcy.

4. “Muscle strengthening in children with spinal muscular atrophy – indications and contraindications”, IPNFA Meeting, Gratz, Austria.

5.  „Nauka i doskonalenie chodu u pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu wg koncepcji PNF”, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Białystok.

 • 2011

1. ” Usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w koncepcji PNF”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Fundacja Kolorowy Świat, Łódź.

2.  „Możliwości funkcjonalne dzieci z wadami wrodzonymi”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Jeszcze sztuka czy już nauka?” Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Warszawa.

3.  „ Skolioza – poszukiwanie kompensacji”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat szkoły prof. Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa.

4.  „Algorytm kompleksowego postępowania leczniczego w zespołach inkongruencji stawu biodrowego ze szczególnym uwzględnieniem leczenia usprawniającego” Czubak J, Stępień A. I Międzynarodowa Konferencja Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja,  Warszawa.

5. ”Metoda PNF w terapii dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego”  Międzynarodowa Konferencja  Naukowa Fundacji Promyk Słońca, Wrocław. 

 • 2012

1. ” Stabilizacja odcinka lędźwiowego – struktury i aktywność ruchowa u osób ze zwiększoną lordozą lędźwiową”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ” Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa” 11.05. 2012, AWF Warszawa.

2. ” Kontrola posturalna a funkcja ręki i koordynacja wzrokowo- ruchowa u dzieci”. Ogólnopolska Konferencja „Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych w uczeniu się” 5.06.2012 Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa.

3. „Na przekór opiniom – fizjoterapia dzieci z chorobami nerwowo- mięśniowymi”. Konferencja „Fizjoterapia – lepsze życie”. 7.09.2012. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Konstancin.

4. „Fizjoterapia pomocna w diagnostyce”. Warsztat i debata tematyczna poświęcona tworzeniu i doskonaleniu standardów i rekomendacji dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki socjalnej i innych w postępowaniu z chorobami rzadkimi. 10. 09. 2012, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.

5. ” ADLS problems of 158 polish patients in PNF advanced courses between 2005 – 2010″. 13.10 2012. Meeting International PNF Association, Budapest, Hungary

6. ” Zasady postępowania z dziećmi z rozpoznaniem chorób nerwowo- mięśniowych”. Konferencja Oddziału Kujawsko Pomorskiego SFP,  1.12.2012, Szczecin.

7. ” Co utrudnia dostęp do fizjoterapii i jak ten stan rzeczy poprawić”. Narodowy Plan Chorób Rzadkich, 11.12.2012, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

 • 2013

1.  „Skolioza w strukturach International Classification Functioning Disability and Health”, Forum Skoliozy, 15.03.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.

2. ” Znaczenie prawidłowych funkcji kręgosłupa u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), Sobienie Królewskie, 25.05.2013.

3. „Zasady postępowania z osobami z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”. Wykład dla podopiecznych Fundacji PROJAN. 15.06.2013, Warszawa.

4. „Importance of correct postural control in children with orthopedic and neurological diseases „. Congress of European Confederation for Physical Therapy Students. Kraków. 7.09.2013.

5. „Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty ” Forum Skoliozy, 27.09.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.

6. ” European trend of pediatric physical therapy”. Shingu College, Seoul, Korea.16.10.2013.

7. „PNF  – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 17-19.10. 2013.

8. „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Konferencja Fundacji Promyk Słońca. 14.11.2013.

 • 2014

1. ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy   i metody fizjoterapii”. Forum Skoliozy, AWF Warszawa 14.03.2014.

2. ” PNF w pediatrii”. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.

3. „A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT. Niemcy,  Wiesbaden. 8-10 .05.2014.

4. ” Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA”. II Weekend ze SMA- kiem. Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja SMA.

5. ” From research to practice, from practice to research – an example of treatment planning based on PNF patterns and assessment of treatment effectiveness in girls with idiopathic scoliosis” IPNFA Meeting, Grecja,10.2014.

6. „Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja Choroby Nerwowo- Mięśniowe. Wrocław, 18.10.2014.

7. ” Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Stępień A, Graff K, Podgurniak M. 30-lecie Wydziału Rehabilitacji. AWF Warszawa, 24-25.10.2014.

8. ” Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się
i mobilność” Konferencja Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Łódź, 22.11.2014.

9. „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza” Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, PTReh, Katowice, 12.12.2014.

 • 2015

1. ” Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Wykład w ramach szkolenia dla pedagogów, logopedów i psychologów. Dobra Kadra. 9.01.2015.

2. „Posture in people in wheelchairs – prevention, symptoms, causes, diagnosis and treatment” warsztaty w ramach projektu  Adaptowana Aktywność Fizyczna, 9-11.02.2015. Warsztaty w języku angielskim. Skrypt.

3. „Spojrzenie terapeutyczne na osobę ze skoliozą wg metody PNF”. IV Forum Skoliozy. AWF Warszawa. 13.03.2015. Wykład i warsztaty ” Metoda PNF w leczeniu osób ze skoliozą”

4. „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015.

5. „Droga do przebudzenia – znaczenie fizjoterapii w procesie opieki na dzieckiem w śpiączce”. IX Wiosna z Fizjoterapią, wykład inauguracyjny, 24.04.2015..

6. „Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.

7. „Gross and fine motor function and posture assessment  in Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) individuals” / „Ocena motoryki dużej, motoryki małej i postawy ciała u osób z Alternating Hemiplegia od Childhood (AHC)”. 13th International Conference On Rare Diseases “Rare Diseases Crossing Borders Together”. Białobrzegi, 2-6.07. 2015. Materiały zjazdowe.

8. ” Następstwa wybranych zaburzeń rozwojowych narządu ruchu u dzieci – algorytmy postępowania w fizjoterapii” Konferencja „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna” Kraków. 23 -24.10.2015.


Publikacje 2006-2015
 1. Stępień A, Seyfried A: „ The impact of spinal deformity in scoliosis on gait pattern in   children”. 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal  Deformities. SOSORT, Poznań. Materiały zjazdowe 2006, 26.
 2. Majcher P, Kwiatkowski P, Stępień A: „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006,8(1): 36-37.
 3. Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy”. Fizjoterapia 2007, 15(1): 36.
 4. Kwiatkowski P, Majcher P, Stępień A: „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007, 9(1), 19.
 5. Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007; 5: 227-228.
 6. Stępień A: „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Materiały zjazdowe 2007, 50-53. Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.
 7. Stępień A, Seyfried A: „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy PTF,    Wrocław. Materiały zjazdowe 2007,163-165.
 8. Stępień A, Seyfried A, Krawczyk M, Graff K: „Wpływ deformacji kręgosłupa na sposób obciążania stóp w czasie chodu u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007,  (2),13-20.
 9. Graff K, Waszkiewicz M, Stępień A, 2007: „Ogólne zasady postępowania z pacjentami z bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Standardy Medyczne 2008, 2, 5, 217-224.
 10. Stępień A: „Odginanie kręgosłupa”. Medical Tribune 2008, (2): 28-29.
 11. Stępień A: „Zdrowa postawa”. Uśmiech Rodziców, 2009, 42, 8-9.
 12. Stępień A: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część I – Kręgosłup”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja,2010, 2/10; 40-43.
 13. Stępień A: Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część II – Miednica i kończyny dolne ”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3/10; 58-62.
 14. Stępień A: Fizjoterapia w skoliozie idiopatycznej” W: „Medycyna sportowa” red. Klukowski K., 38-43. ISBN 978-83-62597-05-5, Medical Tribune, Warszawa, 2011.
 15. Stępień A: “ Koncepcja PNF to nie tylko wzorce ruchowe”, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011,1,4-7.
 16. Stępień  A: “ Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2011,25 (3): 5-12.
 17. Stępień A „ The importance of physiotherapy to children with spinal muscular atrophy (SMA)” W: “ Spinal Muscular Atrophy : On the Eve of the Cure” red. Hausmanowa  – Petrusewicz I, Jędrzejowska M: 89-104. ISBN:978-83-7563-112-8. PAN. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2011.
 18. Broda A, Stepień A: Lili i Plaf na Placu Zabaw „Uwierz w siebie. Profilaktyka wad postawy przedszkolaków”. Blue Bunni, 2011.ISBN 978-83-63003-00-5.
 19. Stępień A: „The Impact of Spinal Deformity on Gait in Subjects with Idiopathic Scoliosis”. W: Grivas TB: „Recent Advances in Scoliosis”, InTech, Rijeka, Croatia, 2012,173-192.
 20. Kiebzak W, Kowalski IM, Domagalska M, Szopa A, Dwornik M, Kujawa J, Stępień    A, Zaborowska Sapeta K, Śliwiński Z: „Assessment of visual perception in   adolescents with a history of central coordination dis order in early life – 15 year  follow-up study”, Archives of Medical Science. Arch Med Sci. 2012 November 9; 8(5): 879–885. PMCID: PMC3506221 ISSN: 1896-9151.
 21. Stępień A: „Fizjoterapia w chorobach nerwowo- mięśniowych”. W: Choroby nerwowo- mięśniowe. PAN. Red. Hausmanowa – Petrusewicz I. ISBN: 978-83-7563-150-0. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2013: 397-412.
 22. Stępień A: ” Skolioza idiopatyczna w strukturach ICF”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 15.03.2013.
 23. ” Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 27.09.2013.
 24. „PNF  – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. Materiały zjazdowe. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 19.10.2013.
 25. „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Materiały zjazdowe. Konferencja Promyk Słońca 14.11.2013.
 26. ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy   i metody fizjoterapii”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy 14.03.2014.
 27. ” PNF w pediatrii”. Materiały zjazdowe. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.
 28. „Podudzie i stopa”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J,  Białoszewski D, Benke G: „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL, Warszawa, 2014, 294-318.
 29. ” Obręcz biodrowa, staw biodrowy i udo”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J, Białoszewski D, Benke G:  „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL Warszawa, 2014,233-269.
 30. ” Kinezyterapia – leczenie ruchem w wieku rozwojowym- zagadnienia wybrane” – Rozdział 12 „W neurologii”. W: Fizjoterapia tom II. Red. Śliwiński Z, Sieroń A, Żak M. Elsevier Urban & Partner, 2014.
 31. Stępień A, Graff K, Podgurniak M.”A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. Materiały zjazdowe. SOSORT. Niemcy,  Wiesbaden. 8-10 .05.2014.
 32. Stępień A, Graff K, Podgurniak M:”Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji, 2014; 3(9): 36.
 33. Stępień A: ” Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza”. Materiały zjazdowe.
 34. Stępień A, Graff K , Kloze A, Stępowska J, Marciński J „Metoda PNF w odniesieniu do wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) dotyczących leczenia zachowawczego osób ze skoliozami. Postępy Rehabilitacji 2014,23(4): 21-28.
 35. „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015. Materiały zjazdowe.
 36. Stępień A, Graff K, Podgurniak M: „Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.
 37. Graff K. Stępień A, Łukowicz M: Standardy Medyczne: „Ocena wad postawy w 10 minut na potrzeby bilansu zdrowia”. Pediatria po Dyplomie 2015, wyd. specjalne.
 38. Kloze A, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Stępień A, Stępowska J, Kuźmicka A, Łukowicz M: „The effect of carrying out the ‘Test of Infant Motor Performance’ on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process”. Fizjoterapia Polska 2014, 14 (4)