IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Tytuł naukowy Doktor nauk o kulturze fizycznej, AWF Krakόw
Poziom PNF Instruktor IPNFA
Miasto Monachium / Krakόw
Mail arivieremail@gmail.com
Specjalizacja w PNF neurologia, ortopedia, skoliozy, stawy skroniowo-żuchwowe
Inne szkolenia
  • Certyfikowana Terapeutka Manualna
  • Międzynarodowa Terapeutka Medycyny Ortopedycznej wg James‘a Cyriax’a.
  • Kursy McKenzie Poziom A, B, C.
  • Pedagogiczne studia podyplomowe, AWF Krakόw;
Publikacje / Wystąpienia
  • Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja: Koncepcja PNF – przegląd.
  • Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja: Medycyna ortopedyczna według James’a Cyriax’a – przegląd.
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: Jak zachować sprawność fizyczną, unikając urazów sportowych?
  • Kwartalnik ortopedyczny: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: ICF wspólnym językiem w debacie na temat niepełnosprawności.
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: Zastosowanie koncepcji PNF w leczeniu skoliozy.