IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Tytuł naukowy doktor nauk o zdrowiu
Poziom PNF asystent IPNFA
Miasto Kraków
Mail tomasz.maicki@gmail.com
Specjalizacja w PNF Ortopedia, Neurologia
 Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (2006)uzyskując dyplom magistra fizjoterapii na podstawie obrony pracy pt. Zakłady Rehabilitacji w Polsce w Świetle obowiązujących przepisów. W 2016 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Porównanie wyników leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa metodą PNF lub terapii manualnej, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. W 2015 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr Elżbiety Szczygieł w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W latach 2006-2007 pracował jako fizjoterapeuta w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. W latach 2007-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na stanowisku fizjoterapeuty, gdzie od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Fizjoterapii oraz kierował fizjoterapią ambulatoryjną. W 2012 r. zatrudniony został na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koordynator kursów z rehabilitacji dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz promotor prac magisterskich i dyplomowych od 2016. Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Recenzent prac w czasopiśmie naukowym „Studia Medyczne” oraz „Medical Review”. Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii i ochrony zdrowia. Kilka prac zostało wyróżnionych m. in. Praca pt. Metoda N.A.P – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku (III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 2011), Analysis of therapy results according to PNF concept in patients after total knee replacement  (Meeting IPNFA, Vallejo 2015, USA). Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą m.in. szereg kursów koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Od 2017 r. jest kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Zaangażowany w pracę społeczną dotyczącą fizjoterapii i ochrony zdrowia. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Rehabilitacji Domowej. Od 2019 roku pełni funkcję sekretarza ZG PTF.
Publikacje / Wystąpienia
 • Maicki T., Trąbka R., Górna E.: „Postępowanie terapeutyczne według koncepcji PNF po uszkodzeniu stawu barkowego”. Ogólnopolski Kongres Fizjoterapeutów i Lekarzy Rehabilitacji 19-20 kwiecień 2010 Warszawa (referat)
 • Maicki T. Trąbka R., Górna E.: „Postępowanie terapeutyczne według koncepcji PNF po uszkodzeniach stawu kolanowego” .Ogólnopolski Kongres Fizjoterapeutów i Lekarzy Rehabilitacji 19-20 kwiecień 2010 Warszawa (referat)
 • Maicki T., Trąbka R.: „Comparison of results of therapy in patients with cervical spine pain treated with PNF concept based on material analysis collected in Cracow Rehabilitation Center”. IPNFA Sympozium Naukowe 9 październik 2010 Graz, Austria (referat)
 • Maicki T., Trąbka R.,Mętel S., Horst R.: „Metoda N.A.P – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku”. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 3-4 marzec 2011 Rzeszów (referat)
 • Maicki T., Trąbka R., Wilk-Frańczuk M.: „Porównanie wyników leczenia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego w koncepcji PNF oparte na analizie materiałów zgromadzonych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji”. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 3-4 marzec 2011 Rzeszów (referat)
 • Maicki T., Trąbka., Górna E.: „Postępowanie terapeutyczne według koncepcji PNF w rehabilitacji stawu kolanowego – przykłady praktyczne”. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 3-4 marzec 2011 Rzeszów (referat)
 • Horst R., Mętel S., Trąbka R., Maicki T., Szwarczyk W.: „Implikacja stymulacji układu przedsionkowego w terapii N.A.P. w leczeniu osteoporozy i ograniczaniu ryzyka upadków„. V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 29 wrzesień-1 październik 2011 Kraków (plakat)
 • Maicki T. Trąbka R.: „PNF w rehabilitacji chorych po urazach stawu barkowego i kolanowego” oraz „PNF w rehabilitacji chorych po udarach-spastyczność”.
 • Zebranie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 21 październik 2011 Rzeszów (referat)
 • Maicki T., Trąbka R., Szwarczyk W.: „Postępowanie terapeutyczne wg koncepcji PNF w leczeniu stawu kolanowego- przykłady praktyczne”. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii, UJ CM 12-13 kwiecień 2012 (referat)
 • Mętel S., Heber J., Horst R., Maicki T.: „Nerwowo-mięśniowa i stawowo-szkieletowa plastyczność (Terapia N.A.P.) w przywracaniu zdolności schodzenia po schodach po złamaniu dystalnej części kości strzałkowej”. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie „Rehabilitacja w XXI wieku” : Kraków, 23-25.02.2012
 • Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A., Guzy G., Maicki T.: „Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa”. III Konferencja Naukowa,” Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. 22-23 wrzesień 2012 Tarnów
 • Mętel S., Horst R., Heber J., Maicki T., Trabka R.:“ Terapia NAP – zintegrowane leczenie neuro-ortopedyczne uwzględnieniem aktywności układu sympatycznego”.
 • „Koncepcja PNF w leczeniu pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego”. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 7-8 luty 2013 Rzeszów
 • Maicki T., Mętel S., Trąbka R., Horst R.: Wczesna rehabilitacja pacjentów po aloplastyce stawu kolanowego” V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 7-8 luty 2013 Rzeszów (referat)
 • Mętel S., Horst R., Heber J., Maicki T., Trąbka R.: „Terapia NAP – zintegrowane leczenie neuro-ortopedyczne z uwzględnieniem aktywności układu sympatycznego”. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 7-8 luty 2013 Rzeszów
 • Maicki T., Trąbka R., Szwarczyk W.: „Usprawnianie chodu u pacjentów neurologicznych według koncepcji PNF”. VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 27-28 luty 2014 Rzeszów (referat)
 • Maicki T. „Porównanie wyników leczenia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego w koncepcji PNF oparte na analizie materiałów zgromadzonych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji”. I Kongres PNF 15 marzec 2014 Warszawa (referat)
 • Maicki T., Trąbka R. Szwarczyk W., Zieliński P., Pawełczyk A.: „Ocena wyników leczenia rehabilitacyjnego według koncepcji PNF pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego”. III Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii 11-12 kwiecień 2014 Kraków (referat)
 • Maicki T., Trąbka R.: „Usprawnianie pacjentów z deficytem chodu po udarze mózgu według koncepcji PNF”. II Kongres PNF 21 marzec 2015 Warszawa (referat)
 • Maicki T., Trąbka., Rutkowski P.: „Rehabilitacja pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego według diagnostyki i terapii ortopedyczno/neurologicznej cierpiących na choroby reumatyczne”. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 13-15 październik 2016 w Katowicach (plakat)
 • Maicki T., Trąbka R., Malinowski T.: „Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z hemofilią po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego”. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 13-15 październik 2016 w Katowicach (plakat)
 • Maicki T., Trąbka R.: „Postępowanie fizjoterapeutyczne we wczesnej fazie po udarze mózgu według koncepcji PNF”. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 13-15 październik 2016 w Katowicach (plakat)
 • Maicki T.: „ Zasady kontroli i nauczania motorycznego oraz plastyczności mózgu w planowaniu terapii pacjentów według ICF. Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddziału Małopolska 10 grudzień 2016 AWF Kraków (referat)
 • Trąbka R., Maicki T., Mikołajczyk E., Wilk-Frańczuk M. „Rehabilitacja pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne”. Międzynarodowe Dni Inwalidy 23-25 marca 2017 Zgorzelec
 • Maicki T., Trąbka R., Mikołajczyk E., Wilk-Frańczuk M.: „Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego według koncepcji PNF pacjentów we wczesnej fazie po udarze mózgu”. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 20-22 kwiecień 2017 AWF Kraków (referat)
 • Maicki T., Trąbka R., Czernicki K., Kujawa J., Wilk-Frańczuk M.: „Wpływ fizjoterapii na chód i równowagę u chorych po przebytym udarze mózgu”. Międzynarodowe Dni Inwalidy 15-17 marzec 2018 Zgorzelec
 • Trąbka R., Latała B., Kamiński P., Kościelny L., Maicki T., Wilk-Frańczuk M.: „Ocena ryzyka upadku przy użyciu platformy balansowej u pacjentów po artroplastyce biodra”. Międzynarodowe Dni Inwalidy 15-17 marzec 2018 Zgorzelec
 • Maicki T., Trąbka R., Czernicki K., Kujawa J., Wilk-Frańczuk M.: „Wpływ fizjoterapii na funkcję kończyny dolnej i górnej u chorych po przebytym udarze mózgu”. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii 25-26 maja 2018 Kraków
 • Supernat A., Zbrońska I., Maicki T.: „Wpływ płci i wieku na wczesną rehabilitację u pacjentów z nadwagą i otyłością po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego”. VI Opolski Festiwal Fizjoterapi. Politechnika Opolska 8-9 czerwca 2018 Opole
 • Maicki T., Świtoń A., Trąbka R., Wilk-Frańczuk M. Analysis of a muscular activity measured by EMG during applying irradiation within bilateral lower extremity pattern in hook lying position. PNFA Sympozium Naukowe 13 października 2018 Opatija, Chorwacja
 • Maicki T. „Diagnostyka i terapia w schorzeniach stawu biodrowego i krzyżowo – biodrowego. UJ CM Kraków. Opolski Festiwal Fizjoterapii 7-8 czerwca 2019
 • Adamska J, Maicki T, Trąbka R, Wilk-Frańczuk M. „Skale monitorujące postęp fizjoterapii pacjentów z dolegliwościami bólowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa”. 17 Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 5-7 grudnia 2019 Pabianice
 • Górna E, Trąbka R, Maicki T, Szabert A, Pawełczyk A, Raczkowski JW., Wilk-Frańczuk M. Zastosowanie metody PNF w usprawnianiu pacjentów po aloplastyce stawu kolanowego. Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 20-21 lutego 2020 Rzeszów