Krawczyk Maciej

Tytuł naukowy  dr hab. n. med.
Poziom PNF  PNF5
Miasto  Warszawa
Mail
Specjalizacja w PNF  neurologia odtwórcza
Wykształcenie / doświadczenie zawodowe doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji,
doktor habilitowany nauk medycznych,
specjalista fizjoterapii
Od 1992 roku asystent na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie (od 2000 roku na etacie adiunkta)
Od 2000 roku zatrudniony w Zespole rehabilitacyjnym II Kliniki Neurologicznej IPiN na stanowisku Kierownika Pracowni Fizjoterapii (od 2001 roku na etacie adiunkta) odpowiedzialny za zespół 25 fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.
Od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu a od 2004 programu POLKARD
Publikacje / Wystąpienia