IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Tytuł naukowy mgr
Poziom PNF 5
Miasto Bielsko-Biała
Mail g.galuszka@me.com
Specjalizacja w PNF Ortopedia
Inne szkolenia Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a

Terapeuta Uwierzytelniony McKenzie MDT

Publikacje
 • Standardy w badaniu pacjenta z bólem odcinka lędźwiowego, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, luty, 2011
 • Standardy w badaniu pacjenta z bólem odcinka szyjnego kręgosłupa, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, kwiecień, 2011
 • Metoda PNF w terapii skolioz, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, czerwiec, 2011
 • Standardy w badaniu pacjenta z bólem biodra, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, lipiec/sierpień, 2011
 • Test SLR bolesny i ograniczony: biodro czy odcinek lędźwiowy?, lipiec/sierpień, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, lipiec/sierpień, 2011
 • Zespół ciasnoty podbarkowej, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, styczeń, 2012
 • Bolesny bark po udarze, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, maj, 2012
 • Manewry uwalniania wykorzystywane u pacjentów z zawrotami głowy, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, czerwiec, 2014
Wystąpienia
 • Bolesny bark u pacjenta po udarze, I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska”, Warszawa 11-13,09.2009
 • Zespół ciasnoty podbarkowej, Międzynarodowe Dni Inwalidy, Zgorzelec, 28-31.03.2011
 • Ból ramienia: szyja, bark, łokieć – diagnostyka różnicowa, Konferencja „Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego” zorganizowanej przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, Warszawa, 03.12.2011,
 • Standardy w badaniu i leczeniu pacjenta z bólem biodra, Konferencja „Rehabilitacja schorzeń stawu biodrowego” zorganizowanej przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, Warszawa, 19.05.2012
 • Obraz kliniczny przepukliny jądra miażdżystego w ujęciu diagnostyki różnicowej, V Międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym „Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych”, 8 – 9.03.2013
 • Ewolucja metod ortopedycznej medycyny manualnej w fizjoterapii
, Obchody Jubileuszy 50-lecia Fizjoterapii i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Poznań, 21-22.06.2013
 • Zastosowanie metody PNF u pacjentów z bólem krzyża, I Kongres PNF w Polsce, Warszawa, 15.03.2014
 • Uraz kolana , V Konferencja Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu „Nowoczesne oblicza fizjoterapii”, OPOLE, 8.042014
 • Różnicowanie bólu kręgosłupa, „Kręgosłup w sporcie”, Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, dn. 3-4.10.2014
 • Standardy badania kręgosłupa, „Kręgosłup w sporcie”, Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, dn. 3-4.10.2014
 • Wykorzystanie metody PNF w terapii bolesnego barku u pacjenta po udarze, II Kongres PNF w Polsce”, Warszawa, 21.03.2015