IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Tytuł naukowy mgr
Poziom PNF IPNFA Advanced Instruktor
Miasto Kraków
Mail kasiafountoukidis@gmail.com
Specjalizacja w PNF pediatria, skoliozy, ortopedia
Edukacja / Doświadczenie zawodowe
 • Absolwent Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Międzynarodowy terapeuta medycyny ortopedycznej wg Jamesa Cyriax’a
 • Brian Mulligan’s Concepts Mobilizations with Movement
 • Terapia Manualna Szkoła Niemiecka M.1,2
 • Kurs PNF Podstawowy
 • Kurs PNF w skoliozach
 • Kurs PNF w spastyczności
 • Kurs PNF Rozwijający
 • Kurs PNF w Ortopedii
 • Kurs PNF 5
 • AQC PNF Course
 • Instructor Qualification Course
 • Terapia Tkanek Miękkich dr Jarosław Ciechomski
 • Kurs „Skolioza okiem osteopaty”
 • „Clinical Neurodynamics – Upper Quarter, Lower Quarter”
 • „Mobilisation of the Nervous System” David S. Butler
 • „Diagnostyka i leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych – metoda DOBOMED”
 • „International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy”
 • Oddział rehabilitacji Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Gabinet A&S Studio Rehabilitacja Funkcjonalna, Kraków
 • RehaPlus Edukacja, Kraków
 • Twoje Centrum Rehabilitacji, Kraków
 • Właściciel Centrum Rehabilitacji „Habilitas”, Kraków
Artykuły / Publikacje / Wystąpienia
 • „Nowe perspektywy w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa – metoda PNF”, XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Collegium Medicum UJ, Kraków 2003 „Przegląd lekarski” Suplement 2
 • „Koncepcja PNF – narzędzie korekcji skolioz”, XXVIII Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami, Collegium Medicum UJ, Konferencja Naukowa 2004 „Przegląd lekarski”
 • „Nowoczesne metody leczenia skolioz”, Anna Lupa, Katarzyna Michaluk; Konferencja naukowa „Prosto do zdrowia” – stan obecny i projekt przyszłości profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy u dzieci i młodzieży; Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, 2006
 • „Usprawnianie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną z wykorzystaniem elementów metody PNF”, Zebranie naukowo-szkoleniowe PTF Oddział małopolski, 2008
 • „Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, Skrypt kursu podstawowego, RehaPlus Edukacja, Kraków 2010
 • „Koncepcja PNF w terapii skolioz” Katarzyna Michaluk, Grzegorz Gałuszka, “Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”; 2010
 • „Workbook for 2014 Basic course” Katarzyna Michaluk, Shin Seung-sub; Gwangju, South Korea 2014.
 • „Dokumentacja fizjoterapeutyczna zgodna z wytycznymi ICF” Katarzyna Michaluk, Aleksander Lizak, Agnieszka Śliwka, Agnieszka Wierciak; Warszawa, 2014
 • „Znaczenie mechanizmów kontroli posturalnej w terapii pacjentów ortopedycznych”, I Kongres PNF w Polsce organizowany przez IPNFA Poland, Warszawa 2014
 • Wykład „Porównanie efektów terapii na poziomie aktywności (ICF) przy użyciu koncepcji PNF w środowisku wodnym i lądowym u pacjenta z rdzeniowym zanikiem mięśni” oraz współprowadzący warsztaty „Metoda PNF w terapii osób z rdzeniowym zanikiem mięśni” w trakcie II Kongresu PNF w Polsce organizowanego przez IPNFA Poland, Warszawa 2015
 • „Reedukacja prawidłowej pozycji siedzącej – rola koncepcji PNF”, Katarzyna Fountoukidis, Marcin Kapusta, „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”; 2016″
 • „Doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami ze skoliozą z użyciem Koncepcji PNF. Wskazówki terapeutyczne”, Konferencja „20-lecie PNF w Polsce”, Kraków 2017
 • „W poszukiwaniu symetrii – PNF i skolioza”, „Konferencja PNF for everyday life” w ramach IPNFA Meeting/ Educational Day, Warszawa 2017
 • „Skolioza – czy chory jest tylko kręgosłup? Od planowania terapii po wskazówki terapeutyczne.” Katarzyna Fountoukidis – warsztaty w ramach 26th International Medical Students’ Coference, Kraków 2018
 • „Holistyczne podejście do terapii dzieci i młodzieży ze skoliozą. Od planowania terapii po wskazówki terapeutyczne.” Katarzyna Fountoukidis – wykład w czasie I Kongresu Krajowej Izba Fizjoterapeutów. Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań, Warszawa 2018
 • „Zależności funkcjonalne stopy i tułowia. Przykłady ich zastosowania u dzieci i młodzieży.” Katarzyna Fountoukidis, Marcin Kapusta – warsztaty w czasie I Kongresu Krajowej Izba Fizjoterapeutów. Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań, Warszawa 2018
 • Konferencja „Bezpieczny pacjent, bezpieczny fizjoterapeuta”, Warsztaty:„Połączenia funkcjonalne tułowia i stopy. Strategie diagnostyczno-terapeutyczne na przykładzie wybranych pacjentów”. Kraków 2019
 • Konferencja „Fizjoterapia jako sztuka i nauka – 10 lat później”, Warsztaty: „Analiza i stymulacja faz chodu wg metody PNF – wybrane przypadki kliniczne”, Warszawa 2019
 • „Workbook for 2020 PNF Basic course” Katarzyna Fountoukidis, Jung Du Kyo; Gwangju, South Korea 2020.