IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Na przełomie maja i czerwca 2021 odbywają się najważniejsze wydarzenie w świecie polskiej fizjoterapii wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Pamiętaj Twój głos się liczy! Masz niepowtarzalna okazję zdecydować o swojej przyszłości zawodowej, wybrać ludzi reprezentujących poglądy najbliższe Twoim przekonaniom i razem z nimi budować fizjoterapię w Polsce! Skorzystaj ze swojego prawa wyborczego i wybierz przyszłość!

więcej o wyborach na kif.info.pl/wyborydelegatow-2020/