IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik powinien otrzymać Certyfikat ukończenia kursu zawierający:

 1. Imię i Nazwisko Uczestnika,
 2. Dane pozwalające go zweryfikować,
 3. Poziom kursu: BASIC (podstawowy), ADVANCED (rozwijający), CLINIC-LEVEL 4 (kliniczny),..
 4. Data kursu,
 5. Miejsce kursu,
 6. Ilość godzin,
 7. Imię i Nazwisko Instruktora,
 8. Stopień Instruktora (BASIC, ADVANCED, SENIOR),
 9. Nalepka IPNFA (posługują się nimi tylko INSTRUKTORZY) potwierdzającą ważność dokumentu, BEZ NALEPKI DOKUMENT NIE JEST WAŻNY,
 10. Podpis Instruktora,
 11. Informacje o organizatorze, jeśli to konieczne z dokładnymi danymi adresowymi.
 12. Certyfikat powinien być wydany w języku Polskim i Angielskim,
 13. Dodatkowo po kursie rozwijającym Uczestnik powinien otrzymać pisemną ocenę wystawioną przez Instruktora. Ta ocena jest NIEZBĘDNA do dalszej edukacji w metodzie.