IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Dla wszystkich chętnych do aktywnego wspierania metody PNF w Polsce uruchomiłem elektroniczny system przesyłania swoich kandydatur do członkostwa w Stowarzyszeniu.

Dlatego jeśli chcesz zostać Członkiem Stowarzyszenia i spełniasz wymagania zawarte w § 9 Statutu:

„Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący co najmniej poziom 4 nauczania koncepcji PNF oraz legitymuje się szczególnymi osiągnięciami na polu fizjoterapii.” 

wypełnij formularz danych osobowych podczas rejestracji włącznie z Polami dla kandydatów do członkostwa.

Grzegorz Gałuszka

Admin

 

Dodaj komentarz