IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W zakładce Cele PNF 1+2 i Cele PNF 3 zostały umieszczone aktualne Treści i Cele Kursu proponowane przez Komisję Edukacji IPNFA (obowiązujące od 2011). Treść oryginalnych dokumentów została przetłumaczona na język polski przez Grzegorza Gałuszkę za zgodą Przewodniczącego Komisji Edukacji IPNFA Marcela Grzebellusa.

Powyższe dokumenty zawierają wymagane, oficjalnie zatwierdzone treści kursów podstawowego i rozwijającego, na podstawie których Instruktorzy przygotowują swoje programy nauczania. 

 

Dodaj komentarz