IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Do Członków Stowarzyszenia wysłany został plan IV Zjazdu IPNFA Poland, 15-16.03.2008 w Krakowie.

Do Do liderów poszczególnych grup roboczych (SM, udar mózgu, uraz czaszkowo- mózgowy, CP) został wysłany formularz (tutaj pobierz) do wypełnienia obrazów klinicznych i zaproponowanych możliwości terapeutycznych.
Uzupełnione arkusze będą tematem dyskusji w czasie pierwszego dnia spotkania.

Dodaj komentarz