IPNFA Poland

International PNF Association Poland

Przypomnamy, że Instruktorzy IPNFA są zobligowani do informowania sekretariatu stowarzyszenia IPNFA Poland – jako organizacji narodowej (wedle ustaleń z ostatniego spotkania IPNFA) o miejscu, liczbie osób oraz dacie kursu, który odbywa się na terenie Polski.
Tym samym Organizator powinien dopilnować wcześniej wymienionych formalności.

Dodaj komentarz