IPNFA Poland

Nasze stowarzyszenie IPNFA Poland jest członkiem INTERNATIONAL PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION ASSOCIATION /IPNFA/. Prowadzimy działalność naukowo – edukacyjną na rzecz metody PNF w Polsce. Naszymi celami są przede wszystkim:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji PNF.
2. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów korzystających z metody PNF w swojej pracy z pacjentem.

Organizujemy kongresy, zjazdy oraz spotkania naukowe i dydaktyczne. Stanowimy organ czuwający nad kursami PNF, by były organizowane i prowadzone zgodnie z wymogami IPNFA. Promujemy koncepcję PNF wśród studentów i absolwentów nauk medycznych i fizjoterapii, w szczególności poprzez organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla wyróżniających się prac z zakresu terapii funkcjonalnej PNF.

Wśród członków IPNFA Poland mamy niemal wszystkich polskich instruktorów metody PNF

Instruktorzy IPNFA będący członkami IPNFA Poland

 

Na zdjęciu członkowie IPNFA Poland (od lewej): Tomasz Mraz, Jakub Marciński, Agnieszka Stępień, Tomasz Maicki, Joanna Tokarska, Monika Piwnicka, Katarzyna Fountoukidis, Maciej Krawczyk, Grzegorz Gałuszka