Lizak Aleksander

Tytuł naukowy
Poziom PNF Advanced Instructor
Miasto Kraków
Mail olekl@fizjoterapia.pl
Specjalizacja w PNF Analiza chodu, pacjenci ortopedyczni i neurologiczni
Inne szkolenia OMT (Ortopedic Manipulativ Therapist)

Bobath dla dorosłych

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Funkcjonlna Analiza Ruchu (FBL)

Publikacje / Wystąpienia Dwie edycje skryptu PNF – kurs podstawowy