Wystąpienia członków IPNFA Poland
2015

„Gross and fine motor function and posture assessment  in Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) individuals / Ocena motoryki dużej, motoryki małej i postawy ciała u osób z Alternating Hemiplegia od Childhood (AHC)

Stępień Agnieszka

13th International Conference On Rare Diseases “Rare Diseases Crossing Borders Together”. Białobrzegi, 2-6.07.2015

2015

Spastyczność u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Przykłady interwencji terapeutycznych wg koncepcji PNF

Mraz Tomasz

2015 II Kongres IPNFA Poland, Warszawa

2015

Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego

Jaczewska-Bogacka Joanna

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”

2015

Analiza chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i jej znaczenie w procesie usprawniania

Jaczewska-Bogacka Joanna

II Joint Preservation Congress

2015

Problemy obręczy barkowej, badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF

Jaczewska-Bogacka Joanna

Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: IX  Wiosna z Fizjoterapią

2015

Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)

Stępień Agnieszka

SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice

2015

Droga do przebudzenia – znaczenie fizjoterapii w procesie opieki na dzieckiem w śpiączce.

Stępień Agnieszka

Wykład inauguracyjny,  IX Wiosna z Fizjoterapią, 24.04.2015.

2015

Droga do przebudzenia – znaczenie fizjoterapii w procesie opieki na dzieckiem w śpiączce

Stępień Agnieszka

IX Wiosna z Fizjoterapią, wykład inauguracyjny, 24.04.2015.

2015

Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych.

Stępień Agnieszka

II Kongres PNF organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland, Warszawa, 21.03.2015.

2015

Usprawnianie pacjentów z deficytem chodu po udarze mózgu według koncepcji PNF

Maicki Tomasz, Trąbka R.

II Kongres PNF 21 marzec 2015 Warszawa (referat)

2015

Wykorzystanie metody PNF w terapii bolesnego barku u pacjenta po udarze

Gałuszka Grzegorz 

II Kongres PNF w Polsce

Warszawa, 21.03.2015

2015

Spojrzenie terapeutyczne na osobę ze skoliozą wg metody PNF.

Stępień AgnieszkaGraff K.

IV Forum Skoliozy. Wykład i warsztaty ” Metoda PNF w leczeniu osób ze skoliozą”.

AWF Warszawa. 13.03.2015.

2015

Spojrzenie terapeutyczne na osobę ze skoliozą wg metody PNF

Stępień Agnieszka

IV Forum Skoliozy. AWF Warszawa. 13.03.2015.

Wykład i warsztaty” Metoda PNF w leczeniu osób ze skoliozą”

2015

Strategie terapeutyczne top-down i botom-up

Tokarska Joanna

II Kongres IPNFA Poland, Warszawa

2015

Posture in people in wheelchairs – prevention, symptoms, causes, diagnosis and treatment

Stępień Agnieszka

Warsztaty w ramach projektu Adaptowana Aktywność Fizyczna, 9-11.02.2015.

Warsztaty w języku angielskim.

2015

Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych

Stępień Agnieszka

II Kongres IPNFA Poland, Warszawa, 21.01.2015.

2015

Metoda PNF w terapii osób z rdzeniowym zanikiem mięśni

Fountoukidis Katarzyna

warsztaty w trakcie II Kongresu PNF w Polsce organizowanego przez IPNFA Poland, Warszawa 2015

2015

Porównanie efektów terapii na poziomie aktywności (ICF) przy użyciu koncepcji PNF w środowisku wodnym i lądowym u pacjenta z rdzeniowym zanikiem mięśni

Fountoukidis Katarzyna

II Kongres PNF w Polsce organizowanego przez IPNFA Poland, Warszawa 2015

2015

Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Stępień Agnieszka

Wykład w ramach szkolenia dla pedagogów, logopedów i psychologów.

Dobra Kadra. 9.01.2015.

2014

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza.

Stępień Agnieszka

Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, PTReh, Katowice, 12.12.2014.

2014

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza

Stępień Agnieszka

Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, PTReh, Katowice, 12.12.2014.

2014

Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się i mobilność.

Stępień Agnieszka

Konferencja „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona” Łódź, 22.11.2014.

2014

Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się i mobilność

Stępień Agnieszka

Konferencja Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Łódź, 22.11.2014.

2014

Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną.

Stępień Agnieszka, Graff K, Podgurniak M.

30-lecie Wydziału Rehabilitacji. AWF Warszawa, 24-25.10.2014.

 

2014

Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną

Stępień Agnieszka, Graff K, Podgurniak M.

30-lecie Wydziału Rehabilitacji. AWF Warszawa, 24-25.10.2014.

2014

Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Stępień Agnieszka

Konferencja „Choroby Nerwowo- Mięśniowe”. Wrocław, 18.10.2014.

2014

Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni

Stępień Agnieszka

Konferencja Choroby Nerwowo- Mięśniowe. Wrocław, 18.10.2014.

2014

From research to practice, from practice to research – an example of treatment planning based on PNF patterns and assessment of treatment effectiveness in girls with idiopathic scoliosis.

Stępień Agnieszka

IPNFA Meeting, Grecja, Ateny, 10.2014.

2014

From research to practice, from practice to research – an example of treatment planning based on PNF patterns and assessment of treatment effectiveness in girls with idiopathic scoliosis

Stępień Agnieszka

IPNFA Meeting, Grecja,10.2014.

2014

Różnicowanie bólu kręgosłupa

Gałuszka Grzegorz 

“Kręgosłup w sporcie”

Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

Warszawa, dn. 3-4.10.2014

2014

Standardy badania kręgosłupa

Gałuszka Grzegorz 

“Kręgosłup w sporcie”

Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, dn. 3-4.10.2014

2014

Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA. II Weekend ze SMA-kiem.

Stępień Agnieszka

Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja SMA.

2014

A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS).

Stępień AgnieszkaGraff K.

SOSORT. Niemcy,  Wiesbaden. 8-10 .02014.

2014

Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z użyciem małych implantów

Jaczewska-Bogacka Joanna

VII Sympozjum Naukowe CKR

2014

PNF w terapii zaburzeń chodu

Jaczewska-Bogacka Joanna

Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią

2014

Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią prawostronną wg metody PNF. Opis przypadku

Jaczewska-Bogacka Joanna

Konferencja I Krakowskie dni PNF

2014

Znaczenie mechanizmów kontroli posturalnej w terapii pacjentów ortopedycznych

Fountoukidis Katarzyna

I Kongres PNF w Polsce organizowany przez IPNFA Poland, Warszawa 2014

2014

A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)

Stępień Agnieszka

SOSORT. Niemcy,  Wiesbaden. 8-10.05.2014.

2014

Ocena wyników leczenia rehabilitacyjnego według koncepcji PNF pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego

Maicki Tomasz, Trąbka R. Szwarczyk W., Zieliński P., Pawełczyk A.

III Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii 11-12 kwiecień 2014 Kraków

2014

Uraz kolana

Gałuszka Grzegorz 

V Konferencja Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu „Nowoczesne oblicza fizjoterapii”, OPOLE, 8.04.2014

2014

PNF w pediatrii.

Stępień Agnieszka

I Kongres PNF w Polsce, Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.

2014

PNF w pediatrii

Stępień Agnieszka

I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.

2014

Czy irradiacja naprawdę działa

Mraz Tomasz

2014 I Kongres IPNFA Poland, Warszawa

2014

Porównanie wyników leczenia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego w koncepcji PNF oparte na analizie materiałów zgromadzonych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji

Maicki Tomasz

I Kongres PNF 15 marzec 2014 Warszawa

2014

Zastosowanie metody PNF u pacjentów z bólem krzyża

Gałuszka Grzegorz

I Kongres PNF w Polsce, Warszawa, 15.03.2014

2014

Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy   i metody fizjoterapii.

Stępień Agnieszka

Forum Skoliozy 14.03.2014.

2014

Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy i metody fizjoterapii

Stępień Agnieszka

Forum Skoliozy, AWF Warszawa 14.03.2014.

2014

Usprawnianie chodu u pacjentów neurologicznych według koncepcji PNF

Maicki Tomasz, Trąbka R., Szwarczyk W.

VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 27-28 luty 2014 Rzeszów

2014

Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA

Stępień Agnieszka

II Weekend ze SMA-kiem. Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja SMA.

2014

Znaczenie mechanizmów kontroli posturalnej w terapii pacjentów ortopedycznych

Fountoukidis Katarzyna

I Kongres PNF w Polsce organizowany przez IPNFA Poland, Warszawa 2014

2013

PNF  – limitations and possibility in pediatric physiotherapy.

Stępień Agnieszka

IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 17-19.10. 2013.

2013

Ewolucja metod ortopedycznej medycyny manualnej w fizjoterapii


Gałuszka Grzegorz

Obchody Jubileuszy 50-lecia Fizjoterapii i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,

Poznań, 21-22.06.2013

2012

ADLS problems of 158 polish patients in PNF advanced courses between 2005 – 2010.

Stępień Agnieszka

Meeting International PNF Association, Budapest, Hungary. 13.10 2012.

2012

Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination dis order in early life – 15 year  follow-up study

Kiebzak W, Kowalski IM, Domagalska M, Szopa A, Dwornik M, Kujawa J, Stępień A, Zaborowska Sapeta K, Śliwiński Z

Archives of Medical Science. Arch Med Sci. 2012 November 9; 8(5): 879–885. PMCID: PMC3506221 ISSN: 1896-9151.

2011

Range of rotation of the trunk and pelvic in adolescent girls with idiopathic scoliosis.

Stępień AgnieszkaSeyfried A, Trzaskoma Z, Domaniecki J.

Poster presentation. WCPT, Amsterdam, Holandia, 06.2011.

 

2011

Uwierz w siebie. Profilaktyka wad postawy przedszkolaków

Broda A, Stepień A: Lili i Plaf na Placu Zabaw, Blue Bunni, 2011.ISBN 978-83-63003-00-5.

2010

Muscle strengthening in children with spinal muscular atrophy – indications and contraindications.

Stępień Agnieszka

IPNFA Meeting, 2010, Gratz, Austria.

2010

PNF in Neuropediatrics.

Stępień Agnieszka

 Symphosium ZVK „PNF in Neurorehabillitation, 2010, Bad Honnef, Niemcy. 

2009

Biomechanics and compensatory mechanisms of the spine in subjects with scoliosis.

Stępień Agnieszka

The 11th International Conference of the Orthopedic Manual Therapy „Catch the Spine”, Seoul, 2009, Korea Południowa.  

2008

PNF in scoliosis treatment.

Stępień Agnieszka

IPNFA Meeting, 2008, Heonsbrock, Holandia.

2008

Fountoukidis K.

Usprawnianie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną z wykorzystaniem elementów metody PNF”, Zebranie naukowo-szkoleniowe PTF Oddział małopolski

2008

Usprawnianie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną z wykorzystaniem elementów metody PNF

Fountoukidis Katarzyna

Zebranie naukowo-szkoleniowe PTF Oddział małopolski, 2008

2006

Lupa A., Fountoukidis K.

„Nowoczesne metody leczenia skolioz”, Konferencja naukowa „Prosto do zdrowia” – stan obecny i projekt przyszłości profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy u dzieci i młodzieży; Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

2006

Nowoczesne metody leczenia skolioz

Riviere AnnaFountoukidis Katarzyna

Konferencja naukowa „Prosto do zdrowia” – stan obecny i projekt przyszłości profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy u dzieci i młodzieży; Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, 2006

2004

1 maja

„Koncepcja PNF – narzędzie korekcji skolioz”, XXVIII Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami, Collegium Medicum UJ, Konferencja Naukowa 2004 „Przegląd lekarski”

ipnfa

2004

Koncepcja PNF – narzędzie korekcji skolioz

Fountoukidis Katarzyna

XXVIII Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami, Collegium Medicum UJ, Konferencja Naukowa 2004 „Przegląd lekarski”

2003

Nowe perspektywy w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa – metoda PNF

Fountoukidis Katarzyna

XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Collegium Medicum UJ, Kraków „Przegląd lekarski” Suplement 2