Aktualności

2008-02-02

Do Członków Stowarzyszenia wysłany został plan IV Zjazdu IPNFA Poland, 15-16.03.2008 w Krakowie. Do Do liderów poszczególnych grup roboczych (SM, udar mózgu, uraz czaszkowo- mózgowy, CP) został wysłany formularz (tutaj pobierz) do wypełnienia obrazów klinicznych i zaproponowanych możliwości terapeutycznych. Uzupełnione arkusze będą tematem dyskusji w czasie pierwszego dnia spotkania.

2008-01-23

W zakładce Sprawozdania znajduje się sprawozdanie z ostatniego III Zjazdu IPNFA Poland, 1-2.12.2007 Warszawa

2008-01-02

Przypomnamy, że Instruktorzy IPNFA są zobligowani do informowania sekretariatu stowarzyszenia IPNFA Poland – jako organizacji narodowej (wedle ustaleń z ostatniego spotkania IPNFA) o miejscu, liczbie osób oraz dacie kursu, który odbywa się na terenie Polski. Tym samym Organizator powinien dopilnować wcześniej wymienionych formalności.