Zarząd IPNFA PL

Zarząd stowarzyszenia IPNFA Poland:

Prezes Stowarzyszenia dr n. kf. Agnieszka Stępień – IPNFA Advanced Instructor

Wiceprezes mgr Katarzyna Fountoukidis (Michaluk) – IPNFA Instructor

Sekretarz mgr Tomasz Mraz – Terapeuta PNF