Maicki Tomasz

Tytuł naukowy doktor nauk o zdrowiu
Poziom PNF asystent IPNFA
Miasto Kraków
Mail tomasz.maicki@gmail.com
Specjalizacja w PNF Ortopedia, Neurologia
Inne szkolenia
Publikacje / Wystąpienia
  • Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Wojciech Szwarczyk, Magdalena Wilk-Frańczuk, Bogusław Figura. Analiza wyników rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa szyjnego według programu usprawniania opartego o koncepcję PNF i elementy terapii manualnej. Fizjoterapia Polska 2012; 12(4): 263-273
  • Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Grażyna Guzy, Tomasz Maicki. Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Hygeia Public Health 2013; 48(1): 73-79
  • Horst R., Maicki T., Mętel S., Trąbka R. W: Pop T. (red.). t.1 Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013; 83-93.
  • Maicki T., Trąbka R., Szwarczyk W., Zieliński P., Pawełczyk A. Analysis of therapy results according to PNF koncept in patients after total knee replacement :Jaworek J., Gaździk S.J. (red.). Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Kraków 2014
  • Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Agata Pawełczyk, Wojciech Szwarczyk, Ewa Górna.: Pop T. (red). PNF concept in aspect of treatment of patient with orthopedic disorders in the foot. Naukowe badania w rehabilitacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014
  • Renata Horst, Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Sindy Albrecht, Katharina Schmidt, Sylwia Mętel, Harry von Piekartz. Activity- vs. structural-oriented treatment approach for frozen shoulder: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2017; 1-10.